Chủ nhật, Ngày 25 / 02 / 2018
Thuốc chữa bệnh viêm đại tràng
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Mất trương lực cơ

Mất trương lực cơ
 
    
Theo Trung Quốc danh phương toàn tâp dùng bài: " Hồ tiềm hoàn"
Hổ tiềm hoàn
Qui bản
16
Hoàng bá
50
Tri mẫu
8
Hổ cốt
4
Thục địa
8
Bạch thược
8
Tỏa dương
6
Trần bì
8
 
 
 
 
 
 
Sắc uống ngày 1 thang
Chủ trị: Can thận bất túc, gân xương mềm yếu

Các bài viết khác
y duoc tinh hoa