Thứ ba, Ngày 20 / 02 / 2018
Thuốc chữa bệnh viêm đại tràng
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Gãy xương

GẪY XƯƠNG
 
Gẫy xương, gay xuong, xương gẫy, bị gẫy xương
 
Theo Trung Quốc danh phương toàn tâp dùng bài: " Phục nguyên hoạt huyết thang" (Y học phát minh) " Nhất bàn chân thang"
Phục nguyên hoạt huyết thang
Sài hồ
15
Đương quy
9
Cam thảo
6
Đại hoàng
30
Qua lâu căn
9
Hồng hoa
6
Xuyên sơn giáp
6
Đào nhân
9
 
 
 
 
 
 
 Sắc uống ngày 1 thang
Công hiệu. hoạt huyết khử ứ, sơ can thông lạc
 Trung tây y kết hợp trị liệu cốt dữ quan tiết tổn thương.
Nhất bàn chân thang
Tục đoạn
15
Xuyên khung
12
Đương quy
12
Tô mộc
12
Mộc hương
6
Đào nhân
6
Cam thảo
6
Chế một dược
9
Sinh địa
12
Trạch lan
12
Xích thược dược
12
Ô dược
12
Hồng hoa
6
Đại hoàng
6
Chế nhũ hương
9
 Sắc uống ngày 1 thang
Tác dụng. hoạt huyết, tán ứ, chỉ thông.
Chủ trị. Bị thương do ngã, do đòn

Các bài viết khác
y duoc tinh hoa