Thứ sáu, Ngày 23 / 02 / 2018
Thuốc chữa bệnh viêm đại tràng
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Hẹp ống tủy sống

Hẹp ống tủy sống
 
    Theo Trung Quốc danh phương toàn tâp dùng bài: " Ô đầu thang" (Kim quĩ yếu lược)
Ô đầu thang
Ma hoàng
9
Hoàng kỳ
9
Thược dược
9
Chích cam thảo
6
Xuyên ô
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sắc nước hòa mật uống
Công hiệu, ôn kinh tán hàn, thư giản gân, giảm đau

Các bài viết khác
y duoc tinh hoa