Thứ ba, Ngày 20 / 02 / 2018
Thuốc chữa bệnh viêm đại tràng
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Cứng cơ

Cứng cơ
 
Theo Trung Quốc danh phương toàn tâp dùng bài: "Thược dược cam thảo thang" (Thương hàn luận)
Thược dược cam thảo thang
Bạch thược dược
  2  
Chích cao thảo
  12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sắc uống ngày 1 thang.
Công hiệu. toan cam hóa âm, hoãn cấp chỉ thống.

Các bài viết khác
y duoc tinh hoa