Thứ ba, Ngày 20 / 02 / 2018
Thuốc chữa bệnh viêm đại tràng
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Mi lăng cốt thống

Mi lăng cốt thống
 
Đau xương chân lông mày thường có liên quan tới bệnh ở mũi, thường kiêm chứng tắc mũi, chẩy nước đặc vàng đục hoặc phát sốt sợ gió, mạch phù sác, hoặc vốn có bệnh ở mũi mà cảm nhiễm phong nhiệt phát sinh chứng này
Nguyên nhân: Do ứ nhiệt phong độc gây  nên
Phỏp: Trục ứ hoá đàm, thanh nhiệt giải độc
Phương: Đàm thị mi lăng cốt thống phương (Đàm kính thư, giáo sư trung y học viện hồ nam)
Mi lăng cốt thống
12
Xuyên khung
15
Tạo giác thích
10
Hà thủ ô
6
Cam thảo
10
Ngư tinh thảo
20
Bạch chỉ
12
Mộc thông
10
Đào nhân
10
Bạch thược
20
Hoàng cầm
15
Đại ngô công
2con
 
 
 
 
 
 
 
 

Các bài viết khác
y duoc tinh hoa