Thứ sáu, Ngày 23 / 02 / 2018
Thuốc chữa bệnh viêm đại tràng
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Âm hành loét nát

Âm hành loét nát
      
Đại cương: chứng này chỉ bộ phận sinh dục có khối sưng.
  1. Nhiệt độc
Triệu chứng:có khối sưng sau đó bị loét nát, kèm  theo hiện tượng ngưa cục bộ và đau, chảy máu và rất hôi
Pháp: Giải độc tiêu sưng
Cúc tảo hoàn
Cúc hoa
100
Tam lăng
100
Đẳng sâm
100
Ngân hoa
100
Sơn từ cô
100
Tử thảo
25
Mã tiền tử
50
Mã lan tử
75
Hải tảo
100
Nga truật
100
Hoàng kỳ
100
Sơn đạu căn
100
Lậu lô
100
Hoàng liên
25
Ngô công
50
Thục địa
15
 
 
 
 
 
 
 Cách dùng: các vị tán bột dùng 1000gam Tử thạch anh nung đỏ, bỏ vào trong 2000ml dấm đợi khi nguội thì lọc qua lấy nước dấm làm hoàn.
Khi dùng thuốc không được dùng các chất kích thích
Thuốc dùng ngoài
Ngũ hổ đan
Thủy ngân
180
Thanh phàn
180
Thực diêm
90
Bạch phàn
180
Nha tiêu
180
 
 
 
 
               
 Sau đó rắc thuốc ngoài
Ngân hôi cao dược phấn mạt
Thủy ngân
60
Lô cam thạch
30
Hương tích
60
Duyên phấn
90
Băng phiến
15
 
 
 
 
 
 

Các bài viết khác
y duoc tinh hoa