Thứ hai, Ngày 11 / 12 / 2017
Thuốc chữa bệnh viêm đại tràng
Chi nhánh

Hưng Yên

TT ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc Tiến Tài Dốc Lã - Bảo Khê - TX Hưng Yên 0321.3824165
2 Nhà thuốc 240 chợ Đường Cái, Văn Lâm Nhà thuốc 240 chợ Đường Cái, Văn Lâm 0321.3980.647